Wijngaardenwandeling 2014 een succes !

We zijn blij dat we kunnen zeggen dat onze eerste wijngaardenwandeling een groot succes was.

We mochten 350 wandelaars verwelkomen. Onder hen waren verschillenden die zelf een wijngaard hadden of erg geïnteresseerd waren in wijn en wijnbouw, mensen van andere wijngildes en ook veel mensen die de cursus “wijnbouwer” bij Syntra gevolgd hebben of volgen. En natuurlijk ook veel mensen die voor de eerste keer kennis maakten met de Maaslandse wijnbouw.

De wijnen die aan iedere wijngaard aangeboden werden vielen erg in de smaak. (ik heb niemand zijn glas zien weggieten …) Ook was iedereen vol lof over de wijngaarden zelf en de verzorgde aanleg.

Voor diegenen die niet konden komen, volgend jaar komt er zeker een vervolg.