Promo Wijnbouw Maasland v.z.w.

Een tijdje geleden hebben we met enkele kleine wijnbouwers een vereniging opgericht :

Promo Wijnbouw Maasland v.z.w.

Het doel van deze vereniging is, zoals het woord het zegt, de wijnbouw promoten in het Maasland en in Limburg. Daarbuiten willen we samenwerken in verband met gewas-bescherming, eventuele samenaankopen, ervaringen uitwisselen, mekaars problemen bespreken en ze trachten op te lossen, kortom mekaar helpen en ook samen genieten van een glas zelfgemaakte of andere wijn.

Momenteel zijn we reeds met een twintigtal leden. De meesten hebben de cursus “Wijnbouwer-Wijnmaker” gevolgd bij Syntra in Hasselt of volgen hem nog en hebben reeds een eigen wijngaard. Enkelen willen het zelfs tot een professioneel bedrijf uitbouwen. Eén iemand heeft heel  grootse plannen en wil het tweede grootste domein van Limburg uit de grond stampen. U zult er later zeker nog van horen.

Iedereen die iets wil doen in de wijnbouw, klein of groot, is van harte welkom. We vergaderen één keer per maand.

Meer inlichtingen kan je altijd bekomen o.a. bij de voorzitter, mailadres : jean.mostert@telenet.be